2020-04-28 11:17:16

Prezentacija škole

Pročitaj više o školi: [opširnije]

Promotivni video:

XVI. gimnazija

Križanićeva 4a                                                                         

10000 Zagreb

Kontakt: 091 233 3480

 

Na sljedećoj poveznici pogledajte promotivni video XVI. gimnazije koji su izradili naši učenici i osjetite djelić ozračja koje u njoj vlada.

https://www.youtube.com/watch?v=mc7EaYzo9rk

 

Facebook stranica

https://www.facebook.com/16gymnasium/

 

XVI. gimnazija je jezična gimnazija

XVI. gimnazija je jezična gimnazija. Za razliku od općih gimnazija, povećana je satnica Engleskoga jezika kao prvoga stranog jezika (četiri sata tjedno tijekom četiri godine) te drugoga stranog jezika koji je obavezan. Učenici kao drugi strani jezik mogu odabrati njemački, francuski, talijanski i španjolski jezik. Pritom sve jezike učenici mogu učiti kao početnici ili nastavljači dok španjolski jezik samo kao početnici. U trećem razredu učenici fakultativno mogu odabrati i treći strani jezik, a to može biti jedan od navedenih jezika te ruski ili portugalski jezik.

Smanjena je satnica Matematike (tri sata tjedno tijekom četiri godine), ali je za maturante organizirana fakultativna nastava Matematike.

 

Dvojezični program

U svakoj generaciji postoji i jedno dvojezično razredno odjeljenje. Dvojezični program znači da se nastava pojedinih predmeta tijekom četiri godine odvija na engleskom i hrvatskom jeziku. Ti su predmeti sve četiri godine Matematika, Fizika, Povijest, a Geografija do četvrtog razreda. U trećem razredu učenici na engleskom jeziku usvajaju gradivo iz Psihologije, Sociologije i Logike. U četvrtom razredu predmeti iz trećeg razreda zamjenjuju se Politikom i gospodarstvom te Filozofijom.

 

 

Nastava

Nastava je organizirana u dvije smjene: jedan tjedan prijepodne, a drugi poslijepodne.

Školu pohađa 560 učenika, a zaposleno je 60 djelatnika.

 

Kratka povijest Škole

Škola je s radom počela 1964. godine sa 102 učenika u tri prva i jednom drugom razredu. Novoosnovana škola budila je veliko zanimanje jer je u programu već tada bila i dvojezična nastava.

Već školske godine 1966./1967. bila je proglašena najboljom gimnazijom u SFRJ.

Sredinom 1970-ih godina gimnazije se polako gase i osnivaju se Obrazovni centri. Tako je i XVI. gimnazija postala sastavnim dijelom Obrazovnog centra za jezike. 

Škole su se ponovno razdvojile 1991. kada je Hrvatska postala neovisna država.

XVI. gimnazija je oduvijek bilježila izvrsne rezultate i uspjehe. To je zasluga generacija profesora, ravnatelja, učenika i roditelja koji su uložili ogroman trud kako bi izgradili i sačuvali ugled škole.

Generacije uspješnih učenika, koji su iz školskih klupa XVI. gimnazije izašli u svijet kako bi svojim znanjem i vještinama obogatili naše društvo, obvezuju nas da nastavimo svoj rad kao i dosad, ali i da se prilagodimo zahtjevima novog doba. Osim prenošenja znanja, ciljevi su XVI. gimnazije potaknuti učenike da kritički razmišljaju, osposobiti ih za izazove koji ih čekaju, ali i usaditi im važne životne vrijednosti.

 

Zašto upisati XVI. gimnaziju?

Zbog odličnih rezultata na natjecanjima iz hrvatskog i stranih jezika, debatnoga kluba i zbora. Zbog priprema za međunarodne ispite iz njemačkog (DSD) i francuskog jezika (DELF)  te u dvojezičnom programu iz engleskoga jezika (Cambridge Diploma) Zbog rezultata državne mature koji XVI. gimnaziju već godinama smještaju među najbolje škole. Zbog toga što učenici XVI. gimnazije uspješno upisuju sve željene fakultete. Učenici koji istodobno pohađaju dvije škole i vrhunski sportaši imaju mogućnost odgovaranja po dogovoru.

 

U XVI. gimnaziji održavaju se projektni dani, a škola sudjeluje u projektima Eramsus+. Također, često se organizira terenska nastava u zemlji i inozemstvu, a surađuje se i s inozemnim školama.

Škola učenicima nudi mnogobrojne izvannastavne aktivnosti: zbor, kazališne skupine na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, web-grupa, geografska grupa, povijesna grupa, debatni klub, filmska grupa, likovna grupa, plesna grupa, volonterski klub i različiti sportovi. Škola često organizira razna događanja kao što su humanitarni koncert, književne večeri te gostovanja pisaca i umjetnika.

 

 

Uvjeti upisa

Jezična gimnazija

Za školsku godinu 2020./2021. planiran je upis 156 učenika u šest razrednih odjeljenja.

Jezični program: 130 učenika (pet razrednih odjeljenja)

Dvojezični program: 26 učenika (jedno razredno odjeljenje)

 

Za upis u prvi razred XVI. gimnazije potrebno je ostvariti najmanje 70 bodova.

Kako se zbrajaju bodovi?

      Opći uspjeh na dvije decimale u 5., 6., 7. i 8. razredu

                                                    +

                   ocjene iz 6 predmeta u 7. i 8. razredu

 

OPĆI USPJEH

Ocjene 

7. razred

8. razred

5. razred

5,00

Matematika

5

5

6. razred

5.00

Hrvatski jezik

5

5

7. razred

5,00

Engleski jezik

5

5

8. razred

5,00

Povijest

5

5

 

 

Geografija

5

5

 

 

Biologija

5

5

Ukupno:

20 bodova

 

30 bodova

30 bodova

Maksimalan broj bodova: 80

 

Dvojezični program

Upisuje se jedan razred od 26 učenika.

Pristupnici pišu provjeru znanja engleskoga jezika.

Školarina iznosi 300,00 kn mjesečno za razdoblje od rujna do lipnja, od 1. do 4. razreda.

Napomena: dvojezični program u sustavu je potrebno prijaviti kao zasebnu školu.

 


XVI. Gimnazija Zagreb